Razem dla czystego jutra

Zadanie: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Starachowic.

Celem głównym zadania “Razem dla czystego jutra” jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu zanieczyszczenia środowiska przez śmieci i zanieczyszczone powietrze oraz promowanie działań proekologicznych, rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz całych rodzin z dziećmi z Gminy Starachowice.

Realizacja zadania polegać będzie na trzech aktywnościach, odbywających się w formie kameralnej i terenowej.

Warsztaty edukacyjne w szkołach – podczas warsztatów edukacyjnych zostanie omówiona tematyka segregacji śmieci i wpływu odpadów na środowisko. Zostanie omówiona również kwestia ochrony powietrza i wpływu roślin na oczyszczanie powietrza. Uczestnicy dowiedzą się, jak zanieczyszczone środowisko wpływa na ludzi oraz zwierzęta oraz jak można postępować, by żyć w czystym środowisku. W ramach zajęć (45 minut) uczniowie wykonają eksperymenty dotyczące rozchodzenia się zanieczyszczeń w wodzie, a także sortowania odpadów. Podsumowaniem będą rozdane broszury z wskazówkami dotyczącymi segregacji. 

Spacery przyrodnicze – uczestnicy będą poruszać się z przyrodnikiem poznając faunę i florę starachowickich lasów. Podczas spacerów zostanie omówiony wpływ lasu i roślinności na czystość powietrza oraz zostaną przytoczone inne zbawienne dla organizmu korzyści płynące ze spędzaniu czasu w naturze. Prowadząc spacery zostanie poruszona kwestia śmieci w środowisku leśnym oraz ich wpływ na dzikie zwierzęta i rośliny. Przedstawione też będą dobre praktyki związane ze sprzątaniem śmieci ze środowiska leśnego. Uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę przyrodniczą oraz zostaną uwrażliwieni na otaczającą przyrodę.

Konkurs plastyczny Moc drzew w oczyszczaniu powietrza” – konkurs dotyczący dobrych praktyk w ochronie powietrza oraz w ochronie środowiska przed śmieciami. Konkurs pozwoli uczniom samodzielnie zagłębić się w problematykę śmieci i zanieczyszczonego powietrza, przez co uczniowie zwiększą swoją świadomość i wzmocnią więź ze środowiskiem.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Starachowice i Stowarzyszenia Ficedula.

Termin realizcji: 20.02.2024-31.12.2024

Strona internetowa sfinansowana ze środków gminy Nowa Słupia w ramach projektu "Uzależnieni od przyrody!". © 2022 Stowarzyszenie Ficedula